ทำไมต้อง ASEAN Tools Expo

ด้วยประสบการณ์ระยะยาวด้าน MICE และการมีส่วนร่วมในมากกว่า 100 ทั้งในและต่างประเทศ
Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo

ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานภาคโครงการ อุตสาหกรรม และทำด้วยตัวเอง (DIY) ขนาดของตลาดเครื่องมือช่างมีศักยภาพที่คาดว่าจะเติบโตถึง 2.62 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2563-2567 และยังมีแนวโน้มที่การเติบโตของตลาดจะเร่งตัวขึ้นตลอดระยะเวลาการคาดการณ์ ยอดขายเครื่องมือช่างเติบโตขึ้นที่ 1.3% CAGR ระหว่างปีพ.ศ. 2559-2563 ซึ่งสร้างมูลค่ากว่า 6,600 ล้านดอลลาร์ในเฉพาะตลาดเอเชียแปซิฟิก

ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานภาคโครงการ อุตสาหกรรม และทำด้วยตัวเอง (DIY) ขนาดของตลาดเครื่องมือช่างมีศักยภาพที่คาดว่าจะเติบโตถึง 2.62 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2563-2567 และยังมีแนวโน้มที่การเติบโตของตลาดจะเร่งตัวขึ้นตลอดระยะเวลาการคาดการณ์ ยอดขายเครื่องมือช่างเติบโตขึ้นที่ 1.3% CAGR ระหว่างปีพ.ศ. 2559-2563 ซึ่งสร้างมูลค่ากว่า 6,600 ล้านดอลลาร์ในเฉพาะตลาดเอเชียแปซิฟิก

โอกาศเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
• มอบนวัตกรรมให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ: พบปะโดยตรงกับลูกค้ารายสำคัญจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจและสร้างพันธมิตรเพื่ออนาคต
• เป้าหมายสำคัญเพื่อโอกาศของคุณ: เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายที่มาจากทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคผ่านโปรแกรมจับคู่และสร้างโอกาสในการขายให้มากขึ้น
• สร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่จดจำ: เป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมของคุณด้วยการโปรโมตผลิตภัณฑ์และการแสดงเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่ตลาด
• เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ: พัฒนาธุรกิจของคุณและคำสั่งซื้อของคุณผ่านกิจกรรมสาธิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สู่ตลาดเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเราได้ที่ +66 2203 4277

พบกันในปี 2565
กรุงเทพฯ