นโยบายการเข้าร่วมงาน

งานแสดงสินค้าด้านฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างระดับอาเซียน

การเข้าร่วม

อนุญาตให้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือในสถานที่จัดงาน ผู้ที่ได้รับป้ายอนุญาติเข้าร่วมงานจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

การอนุญาติเข้าร่วมงาน

การรับเข้าจะเปิดให้ผู้เยี่ยมชมและผู้เข้าร่วมงานมืออาชีพและผู้ที่มีส่วนร่วมหรือมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีความสนใจในสาขาวิชาของงานแสดงหรืออุตสาหกรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้เยี่ยมชมและผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าควรแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม

การแบ่งปันข้อมูล

ผู้เข้าร่วมทุกท่านยินดีให้ความร่วมมือที่จะให้ผู้แสดงสินค้าหรือผู้ให้การสนับสนุนสแกนตราบนป้ายบัตรในระหว่างการจัดงาน ผู้เข้าชมจะอนุญาตให้ผู้จัดงานหรือผู้รับรับผิดชอบแจ้งชื่อและรายละเอียดการติดต่อกับผู้แสดงสินค้าหรือผู้สนับสนุนซึ่งอาจอยู่นอกเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย และผู้ที่สามารถติดต่อพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว)

เมื่อเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดในงาน ผู้เข้าชมจะได้รับการสแกนตราบนป้ายที่ทางเข้ารวมถึงชื่อและรายละเอียดการติดต่อจะถูกแบ่งปันโดยผู้จัดงานหรือผู้รับผิดชอบร่วมกับกับผู้จัดงานสัมมนา / ผู้แสดงสินค้า ผู้สนับสนุนหรือวิทยากรที่อาจเป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว)

ป้ายตรา

ผู้ถือป้ายไม่สามารถให้บุคคลอื่นสวมใส่ป้ายของตนเองได้ หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น อาจส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายและผู้ที่สวมป้าย จะถูกเชิญออกจากงานแสดง

ผู้ใดก็ตามรับตั๋วหรือตราป้ายจากการโจรกรรม การหลอกลวงหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย จะถูกขอให้ออกจากงานแสดง

การตรวจสอบตัวตน

ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมควรพกพาและแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายส่วนตัวตามคำขอของผู้จัด (เช่นหนังสือเดินทางใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน) หรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ที่ผู้จัดยอมรับได้

สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล

ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงระยะห่างทางกายภาพที่กำหนดโดยผู้จัดงาน หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานสาธารณสุข (โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของงาน)

สัตว์บริการ

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นๆ เข้าร่วมงาน ยกเว้นสุนัขนำทางหรือสัตว์ช่วยเหลืออื่น ๆ

กิจกรรมภายในงาน

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการยกเลิกใบปลิว การสาธิต พฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมหรือสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจขัดขวางกิจกรรม

การจำกัดอายุ

มิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้เยี่ยมชมหรือผู้แสดงสินค้า

สื่อ

ป้ายสื่อหรือบัตรผ่านที่ออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจะออกโดยผู้จัดงานให้กับผู้จัดพิมพ์ บรรณาธิการ นักข่าว ช่างภาพ ผู้แพร่ภาพ นักกระจายเสียง และเว็บบล็อกเกอร์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของงาน สมาชิกของสื่อมวลชนอาจต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแสดงใบรับรองในรูปแบบ ของสำเนาที่เป็นที่รู้จัก นามบัตร จดหมายจากบรรณาธิการ หรือที่อยู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของคุณ ไม่รับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่โฆษณาและตัวแทนขายสื่อในทุกกรณี

ห้ามมิให้ผู้เข้าชมงานถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงเสียงหรือวิดีโอ) บนสื่อใด ๆ ในงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดงานล่วงหน้า ผู้เข้าชมจะต้องส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับผู้จัดงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการถ่ายทำหรือบันทึกที่เสนอในงานสำหรับโทรทัศน์ วิทยุ สตรีมมิ่ง หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ก่อนวันเปิดงาน

กฎระเบียบของสถานที่

ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสถานที่ ที่มีการจัดงานซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของสถานที่จัดงาน

การสงวนสิทธิ์

จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายออกจากงานนี้ หรือผู้ที่ถูกพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่ามีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนกฎหรือ ผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมภายใต้การลงโทษตามกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน

การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อค่าใช้จ่ายการเรียกร้องความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เยี่ยมชมที่เกี่ยวถูกเชิญออกจากการเข้าร่วมงาน

บริการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในงานของเรา

ความปลอดภัยของพนักงานและผู้เข้าร่วมถือเป็นสิ่งสำคัญของเรา เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานที่ หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยงและพัฒนาแผนการรักษาความปลอดภัยสำหรับงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่เข้าร่วมงานของเราควรทราบว่ามีสิ่งต่อไปนี้ภายในงาน:

 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาจติดต่อคุณเพื่อช่วยเหลือคุณภายนอกงาน ทางเข้างาน หรือภายในงาน
 • เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมจะต้องสวมป้ายประจำตัวที่มีให้
 • การตรวจสอบกระเป๋าถือเป็นสิทธิ์ของเรา
 • ทางเราขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเดินผ่านเครื่องแสกน หรือยินดีสแกนด้วยเครื่องมือที่เรามี
 • กล้องวงจรปิดอาจอยู่ในงานของเราและมีเพื่อการตรวจสอบและบันทึกเพื่อความปลอดภัย
 • อาจมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน/นอกเครื่องแบบและแอบแฝงเข้าร่วมในงานของเรา
 • ตำรวจใน/นอกเครื่องแบบและแอบแฝงเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างในงานของเรา

ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราขอให้:

 • เก็บทรัพย์สินส่วนตัวไว้กับคุณตลอดเวลาและอย่าทิ้งสิ่งของใด ๆ ไว้โดยไม่มีใครดูแล
 • รายงานสิ่งที่ดูผิดปกติน่าสงสัยหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าของเรา
 • โปรดเคารพและสุภาพกับเจ้าหน้าที่ภายในงาน
 • กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จัดงานตลอดเวลา
 • หลังจากการเยี่ยมชมงาน กรุณากำจัดตราหรือป้ายที่เราจัดไว้ให้ภายในงานหรือภายในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเท่านั้น มิใช่ภายนอกงาน

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3526
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com