ผู้สนับสนุน และพันธมิตร

กลุ่มผู้สนับสนุนและพันธมิตรของเรา
  • Asean Tools Expo
  • Asean Tools Expo
  • Asean Tools Expo
  • Asean Tools Expo
  • Asean Tools Expo
  • Asean Tools Expo

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3524
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com