การประชุม

งานแสดงสินค้าฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง ระดับอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้

เทคนิคการตรวจรับบ้านด้วยตัวเองง่ายๆ

Asean Tools Expo Asean Tools Expo
วิทยากร:
คุณ เปี่ยมพลากร ป้อมสุวรรณ (เป๊ปซี่)
(เจ้าของเพจ ฅนค้นบ้าน)

• วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
• เวลา 11:00 - 12.00 น.
• ณ ฮอล์ล 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น

การเลือกบ้านมือสองและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมาซ่อมแซ่มเองได้ง่ายๆ

Asean Tools Expo Asean Tools Expo
วิทยากร:
คุณ กวิน ประทีปรัตนากร (วิน)
(ตำแหน่ง Co-Founder อยากมีบ้านโว้ยย)

• วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
• เวลา 14.00 - 15.00 น.
• ณ ฮอล์ล 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น

ผลกระทบจาก ESG ต่อผู้ประกอบการรายย่อย

Asean Tools Expo Asean Tools Expo
หัวข้อ: โดยจะบรรยายถึง “แนวโน้มการปรับตัวของภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับตัวตาม”

วิทยากร:
คุณ ภาสพล สาริมาน
(ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและความยั่งยืน)
จัดโดย: สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME THAI)

• วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
• เวลา 14.00 - 14.45 น.
• ณ ฮอล์ล 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3526
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com