ประเภทผู้เข้าชมงาน

กลุ่มเป้าหมายเข้าชมงาน
Asean Tools Expo

เทรดเดอร์

ผู้จัดจาหน่าย, ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีก ฯลฯ

Asean Tools Expo

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

อุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, พลาสติก ไม้, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องครัว, และชิ้นส่วนโลหะเครื่องบิน ฯลฯ

Asean Tools Expo

เจ้าของธุรกิจ SME

บริการหลังการขายด้านยานยนต์, ศูนย์ซ่อมรถยนต์, บริการด้านเครื่องจักรกลทั่วไป,
ผู้ใช้ปลายทาง, งานอดิเรก ฯลฯ

Asean Tools Expo

อื่นๆ

ศูนย์อาชีวศึกษา, โรงเรียนอาชีวศึกษา,
ศูนย์ฝึกอบรม ฯลฯ

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3526
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com