ประเภทผู้เข้าร่วมสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้เป้าหมายเยี่ยมชมงาน
Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo Asean Tools Expo
Asean Tools Expo

โรงงานผลิตรถยนต์, การบริการต่างๆ, อู่ซ่อมรถ, ตัวแทนจัดจำหน่ายและร้านค้า

Asean Tools Expo

อุตสาหกรรมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์

Asean Tools Expo

อุตสาหกรรมวิศวกรรมหนัก – รถไฟ, การต่อเรือ, น้ำมันและก๊าซ และเครื่องมือทางทะเล

 
Asean Tools Expo

ร้านค้าฮาร์ดแวร์ / ร้านค้าเซฟตี้และร้านค้าทั่วไป

Asean Tools Expo

งานก่อสร้าง วิศวกร และ DIY

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3524
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com