โรงแรม

ที่พักที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Asean Tools Expo

PROMO CODE: IAE024

+66 2033 0888

Modena by Fraser

facebook.com/FrasersHospitality

Asean Tools Expo

PROMO CODE: IAEO2024

+66 2663 1234

Shama Lakeview Asoke

facebook.com/ShamaLakeviewAsoke

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3526
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com