การเดินทาง

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์)
Asean Tools Expo

By MRT

โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินตรงไปยังทางออก 3 ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวอาคาร

Asean Tools Expo

By BTS

ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอโศกแล้วต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิทไปลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเดินตรงไปยังทางออก 3

Asean Tools Expo

By Bus

รถโดยสารสาธารณะสาย 136, 185 และ 501 จอดด้านหน้าศูนย์ฯ สิริกิติ์ ป้ายรถประจำทางอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหลัก

ติดต่อเราได้ที่ 02 203 4277

วันที่จัดงาน : สิงหาคม 2566
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์