การเดินทาง

BITEC – สถานที่จัดงานชั้นนำในกรุงเทพฯ

การเดินทางไปไบเทค

Asean Tools Expo

เดินทางโดย รถตู้

Asean Tools Expo

เดินทางโดย รถไฟฟ้า BTS

Asean Tools Expo

เดินทางโดย รถเมล์

Asean Tools Expo

ติดต่อเราได้ที่ +66 2203 4277

พบกันในปี 2565
กรุงเทพฯ