ทำไมต้องเข้าร่วมจัดแสดง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
Asean Tools Expo
Asean Tools Expo

สำหรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ

ผู้เข้าชมต่างมาหาคู่ค้าที่สามารถสร้างความร่วมมือและ สร้างข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน

Asean Tools Expo

สำหรับเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ จากผู้ประกอบการและผู้บริโภค

Asean Tools Expo

นำเสนอผลิตภัณฑ์

แสดงจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม

Asean Tools Expo

การเติบโตในต่างประเทศ

การเข้าถึงลูกค้าในระดับสากล ที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3526
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com