รายละเอียดงาน

งานแสดงสินค้าด้านฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างระดับอาเซียน
Asean Tools Expo
Asean Tools Expo
ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ด้านคมนาคม ยานยนต์ ทางรถไฟ การก่อสร้าง โลหะการ ท่อประปา การไฟฟ้า การซ่อมบำรุง งานไม้ ฯลฯ อีกทั้งฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างยังตอบรับกับเทรนด์ DIY ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภค ทำให้มีการคาดการณ์ว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับ 5% CAGR ระหว่างปี 2022 – 2027

Thailand Enquiry:

+66 (0) 2229 3524
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

International Enquiry:

+66 (0) 2229 3520 (Mr. Suthee L.)
suthee.lae@nccexhibition.com