รายละเอียดงาน

NEO ได้รับการยกย่องในฐานะผู้จัดการการแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ
Asean Tools Expo
Asean Tools Expo
ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานภาคโครงการ อุตสาหกรรม และทำด้วยตัวเอง (DIY) ขนาดของตลาดเครื่องมือช่างมีศักยภาพที่คาดว่าจะเติบโตถึง 2.62 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2563-2567 และยังมีแนวโน้มที่การเติบโตของตลาดจะเร่งตัวขึ้นตลอดระยะเวลาการคาดการณ์ ยอดขายเครื่องมือช่างเติบโตขึ้นที่ 1.3% CAGR ระหว่างปีพ.ศ. 2559-2563 ซึ่งสร้างมูลค่ากว่า 6,600 ล้านดอลลาร์ในเฉพาะตลาดเอเชียแปซิฟิก
Asean Tools Expo
ดังนั้น งาน ASEAN Tools Expo จึงเป็นงานแสดงสินค้าฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างระดับอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องมือให้กับทุกอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมากมายที่สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาประสิทธิภาพของทุกๆอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการผลิตที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในขณะที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจในการพบปะและสำรวจมุมมองใหม่ ๆ ในตลาดเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ ด้วยจุดเด่นต่างๆของงานมากมายเช่น การจับคู่ธุรกิจ การสัมมนา การประชุม งานแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ

ดาวน์โหลด ข้อมูลผู้แสดงสินค้า

ติดต่อเราได้ที่ +66 2203 4277

พบกันในปี 2565
กรุงเทพฯ